บริษัท ศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จํากัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เลขที่ 4-10 ถ.พระราม ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ด้วยการเป็นตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ KAWASAKI SUZUKI YAMAHA และอะไหล่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดลพบุรี และในที่สุดก็ได้รับความไว้วางใจเป็นตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ HONDA เรื่อยมา จนทําให้ได้รับความนิยมและขยายร้านจนเป็นรูปแบบบริษัท โดยมีชื่อว่า บริษัท ศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จํากัด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจน ณ ถึงปัจจุบัน บริษัทฯมีสาขาบริการลูกค้าถึง 28 สาขา ด้วยคุณภาพการให้บริการที่ดีกับลูกค้าเสมอมาทําให้บริษัทได้รับรางวัลตัวแทนจําหน่ายอันดับ 1 ระดับภาคกลาง 8 ปีซ้อน เป็นสิ่งสะท้อนถึงความสําเร็จของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

 

บริษัท ศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จํากัด

 4-10 ถ.พระราม ต.ท่าหิน อ.เมือง ลพบุรี 15000

093-575-1217    036-618765 

ssb.srisomboon@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ